Do not worry

Filipljanima 4, 6

Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu.

Hope

Rim 8, 24-25

A nada koja se vidi nije nada, jer kako se onda tko može nadati onomu što vidi?
Ali ako se nadamo onomu čega ne vidimo, postojano ga čekamo.

Istaknuti proizvodi